Het Corona Virus heeft ook voor het volgen van rijlessen en het afleggen van examens gevolgen. Wij hechten veel waarde aan uw gezondheid en die van anderen. Daarom werken wij volgens de normen van het RIVM en het CBR om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te borgen. 

Wij vragen u dan ook om uw strikt aan de gestelde regels te houden. Vooral bij het afleggen van een examen is dit van belang. Bij het onvoldoende naleven van de regels kan de examinator besluiten het examen niet te laten doorgaan. Wat de regels zijn leest u in de bijgevoegde documenten. 

Mocht u twijfelen neem dan gerust contact met ons op!