Het rijbewijs voor het besturen van een bromfiets, bromscooter 

Het eerste rijbewijs wat we kunnen behalen is het AM Rijbewijs!

Het rijden met een scooter wint snel in populariteit niet alleen onder de jongeren maar ook ouderen zien we het scooterbezit steeds verder toenemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de jeugd het scooter rijden ziet als een eerste stap naar vrijheid in het gemotoriseerd vervoer. Ook is het rijden met een scooter populair omdat het vooral sneller is dan met de fiets maar ook als leuk wordt ervaren. De af te leggen afstanden zie we ook steeds groter worden omdat scholen en/of werk steeds verder weg liggen 

Het rijbewijs AM wat moeten we daar voor doen?

Vanaf 16 jaar mag je het rijbewijs halen. Om het rijbewijs te halen dien je een theorie en praktijkexamen af te leggen. In de theorie leer je de regels, gebruiken en wetten in het verkeer. Maar ook hoe gedraag ik me in het verkeer en hoe ga ik om met andere weggebruikers. Het theorie examen bestaat uit een examen van 30 minuten waarin 50 vragen beantwoord moeten worden. Van deze 50 vragen moeten er minimaal 44 vragen goed beantwoord te worden. 

Na het behalen van het theorie examen volgt het praktijk examen. De examenrit duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de examenrit wordt gereden op aanwijzingen door de examinator die op zijn eigen bramfiets achter je aan rijd. Waar wordt op gelet tijdens het examen:

- Beheersing van de bromfiets 

- Het toepassen van de verkeersregels

- Toepassen van de juiste snelheden in het verkeer

- De juiste plaats op de weg

- Veilige en verantwoorde verkeersdeelneming 

Rijlessen bij Verkeersschool vd Laan 

Het volgen van een rijopleiding bij ons is er vooral op gericht om de opleiding met succes af te ronden. Hierbij is het vooral belangrijk dat de lessen in een ontspannen sfeer verlopen waarbij er veel aandacht is om de kennis en vaardigheden zo te ontwikkelen dat de cursist zo wordt opgeleid dat hij een veilige en bewuste handelende bestuurder gaat worden. Het succes van een geslaagde opleiding is om veel aandacht te besteden aan het positief motiveren van een cursist tijdens de rijlessen. 

Ons team van instructeurs beschikt over een grote hoeveelheid kennis en ervaring in het opleiden van nieuwe bestuurders voor het rijbewijs. Dagelijks zijn de instructeurs bezig niet alleen bezig met het opleiden van bestuurders maar zijn ze ook professionele verkeersdeelnemers in alle categorieën voertuigen. Tijdens de opleiding zijn er voldoende mogelijkheden voor de cursist voor het oefenen van vaardigheden en vragen over de theorie.