Nascholing Code 95 waarom kiezen voor Verkeersschool vd Laan 

Alle chauffeurs die in het beroepsgoederen en personenvervoer actief zijn moeten vanaf 2008 voldoen aan een basiskwalificatie Code 95. Om deze basiskwalificatie te behouden dient de chauffeur elke vijf jaar tenminste 35 uur nascholing te volgen. Deze nascholing bestaat uit trainingsdagen van 7 klokuren waarin aandacht besteed wordt aan de onderwerpen: Veiligheid en verkeersdeelname, Kennis van voor de chauffeur relevante wet- en regelgeving en de voor de chauffeur in zijn beroep van toepassing zijnde beroepshouding en kennis en vaardigheden.

Veel van de chauffeurs hebben inmiddels al de nodige trainingen en opleidingen voor deze Code 95 gevolgd. Een veel gehoord geluid is dat chauffeurs deze trainingen vaak als een verplicht nummer zien en er inhoudelijk weinig toegevoegde waarde is. Dit staat haaks op de doelstelling van de Code 95 regeling waarin het vergroten van de verkeersveiligs, het terugdringen van ongevallen, en door het vergroten van kennis en vaardigeheden het imago van de chauffeur vergoot zou moet worden.

Wat is onze visie en wat doen we anders?

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat actieve chauffeurs absoluut willen investeren in het ontwikkelen en vergroten van hun kennis en vaardigheden.  Om deze redenen hebben we een dochter organisatie opgericht onder de naam Safe Driving Academy. Binnen deze organisatie beschikken wij over de kennis en ervaring van deskundigen op het gebied van fleet management, schadepreventie, Voortgezette rijopleidingen in alle sectoren. Het unieke hiervan is dat alle trainingen die door hun ontwikkeld zijn op de dagelijkse praktijk van de chauffeur. 

De visie en missie van ons is dat het trainen geen moeten is,  maar resultaat moet hebben in het actualiseren en door ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden van de chauffeur. Het doel is meer kennis en professionaliteit, minder schade en kosten en een meer veiligheid te realiseren. 

De trainingen:

Ons motto is dat er  praktijk mensen veel aandacht moet zijn voor de praktische kant van hun werkzaamheden. In onze praktische trainingen rijden de chauffeurs veel om zo aan het verder ontwikkelen van hun vaardigheden te werken. De theorietrainingen zijn een combinatie van theoretische onderwerpen en ook praktijkonderwerpen. Op deze wijze wordt ook een theorie dag een boeiende en leerzame dag voor de cursisten. 

Onze chauffeursdag Bewust Safe Driving (Code 95 U24) is hier een voorbeeld van. De opdrachtgever kan voor zijn chauffeurs een keuze maken uit 44 verschillende onderwerpen om een actieve nascholingsdag te organiseren. 

Ook voor de individuele chauffeurs en/of de kleine bedrijven hebben wij zowel voor de vrachtauto als voor de touringcar een apart programma ontwikkeld om een leerzame training te organiseren. Ook deze trainingen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijkonderdelen.

Informatie over de code 95 trainingen voor de nascholing?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor u of uw chauffeurs dan is bellen met ons kantoor de snelste weg. Wij zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 085 0043825. Ook kunt u uw vraag stellen door ons contactformulier in te vullen