Verschil in het rijbewijs C en CE

Het rijbewijs voor de beroepschauffeur bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen. Namelijk het rijbewijs C. Dit rijbewijs is bestemd voor het trekkende voertuig. Daarnaast is er het rijbewijs E. Met dit rijbewijs mag u ook met een aanhanger rijden of een combinatie van trekker met oplegger. Of het behalen van beide rijbewijzen voor u van toepassing is hangt af van het onderdeel van het goederenvervoer waarin u zich wilt gaan ontwikkelen. Voor beide rijbewijzen is er een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan is voor beide rijbewijzen gelijk. Voor het rijbewijs E achter C is er geen afzonderlijk theorietraject. De toets besloten terrein en de Praktische toets hoeft slechts éénmaal te worden uitgevoerd. 

Hoe lang doe ik over het halen van mijn rijbewijs?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van onze eigen visie op het opleiden voor het rijbewijs. Wij geloven niet in het aanbieden van lespakketten voor het behalen van een rijbewijs. Omdat ieder mens anders is, is onze aanpak gebaseerd op de persoon die het rijbewijs wil behalen. Wij doen met elke nieuwer leerling een intake. Op basis van het resultaat van de intake geven wij de cursist een "eerlijk en onafhankelijk advies"  over het aantal benodigde lessen wat een cursist nodig heeft om een eerlijke kans te hebben het examen met goed gevolg af te leggen. Meer weten over onze visie op opleiden klik dan hier. 

Afhankelijk van de inzet van de cursist voor het behalen van de theorie, het verkrijgen van de verplichte gezondheidsverklaring en het volgen van de praktijk zal het rijbewijs gemiddeld genomen in 2 tot 3 maanden behaald kunnen worden. 

Het verloop van de rijopleiding:

Fase 1: Rijtest-intake:

De eerste fase voor het behalen van het rijbewijs is het deelnemen aan een rijtest-intake. In deze rijtest wordt het aanvangsniveau van de cursist bepaald. Het bepalen van het aanvangs-niveau is belangrijk omdat dit het uitgangspunt is voor het opleidingsadvies aan de cursist. In het opleidingsadvies wordt een realistische prognose gegeven van het aantal te volgen lesuren en ook advies gegeven over onder andere het te volgen leertraject voor het behalen van de theorie. Ook is het opleidingsadvies het vertrekpunt voor een indicatie van de investering die benodigd is om het rijbewijs te behalen. 

Fase 2: Medische keuring:

Wanneer u besluit de opleiding te gaan volgen dan is het belangrijk om direct te beginnen met de aanvraag van een medische keuring. Voordat een examen voor het rijbewijs aangevraagd kan worden dient het volledige keuringstraject bij het CBR te zijn afgerond. 

Fase 3: Theorie voor het rijbewijs C/CE:

Om het rijbewijs C/CE te behalen dienen er twee theorie examens te worden afgelegd. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Verkeer en Techniek (RV1)
  • Goederenvervoer administratie (V2C en V3C) 

Indien zelf studie voor u geen probleem is een zelfstudie voor u de meest aangewezen mogelijkheid om de theorieonderdelen af te ronden. Is een zelfstudie voor u lastig of minder gewenst dan verzorgen wij ook klassikale theorieopleidingen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van het bijwonen van de klassikale theorieopleidingen. 

Ook in deze fase het advies om te investeren in kwalitatief goede leermiddelen. Wanneer u kiest voor de klassikale theorie opleiding dan zijn de leermiddelen inbegrepen.  

Fase 4: De praktijklessen: 

Wanneer u bent geslaagd voor de theorie en de medische keuring is afgerond en is goedge-keurd door het CBR kunnen we beginnen met het praktische rijlessen en het aanvragen van het rijexamen. Voor de praktische rijlessen geldt dat het beste resultaat wordt behaald wan-neer u blokken van 3 lesuren volgt. Uiteraard zijn andere opties zoals 2 uur les of maatwerk oplossingen mogelijk

Fase 5: Code 95 praktijktoetsen:

Wanneer u als chauffeur personenvervoer aan het werk gaat dient u te beschikken over de kwalificatie Code 95. Om deze kwalificatie te behalen dienen er een tweetal toetsen afgelegd te worden. Deze toetsen worden door de rijschool afgenomen. Het gaat om de volgende toetsen:

  • Praktische Toets
  • Toets besloten terrein

Bij de praktische toets moet de cursist 6 verschillende praktische scenario's kunnen uitleggen en ook uitvoeren. Voorbeelden van deze scenario's zijn: 

  • Laden en lossen 
  • Lading zekeren en stuwen
  • Voertuigcontrole / omleggen van sneeuwkettingen

De toets besloten terrein is een afgesloten terrein waar een cursist moet laten zien dat hij de juiste spiegelafstelling beheerst en kan uitvoeren.  Vervolgens voert een aantal bijzondere manoeuvres uit waarbij er rekening gehouden moet worden met beperkte ruimte, inloop- uitzwaai etc. 

De Code 95 praktische toetsen kunnen al tijdens de rijlessen gepland en uitgevoerd worden. Gebleken is dat dit een extra meerwaarde heeft tijdens het examen.

Het succes van de opleiding:

Gebleken is dat een cursist zich vertrouwd moet voelen bij zowel de inhoud van de opleiding maar ook bij de instructeur die de opleiding geeft. Het is daarom van belang dat er nooit meer dan twee instructeurs één cursist begeleiden tijdens de opleiding. 

Het motto van ons team is dat we voor goud gaan! Wij zullen dan ook alles in werk stellen om u bij het 1e examen succesvol te laten zijn!