Opleiding directiechauffeur CCV D1

Met deze opleiding legt u de basis voor het succesvol gaan werken als directiechauffeur van een Vip, CEO, manager, directielid of hooggeplaatste functionaris. Een directiechauffeur heeft tijdens zijn werk niet alleen de verantwoordelijkheid over de te vervoeren personen maar dient ook oog te hebben voor veiligheidsrisico's. Daarnaast begrijpt de chauffeur het belang van discretie, dienstbaarheid en gedraagt hij/zij zich als een correct gastheer. 

Met het afronden van de opleiding directiechauffeur CCV D1 laat u zien dat u over de juiste rijkwaliteiten en rijvaardigheden beschikt en toont de gewenste beroepshouding. 

De opleiding CCV D1:

De opleiding CCV D1 is er op gericht om de cursist hogere vaardigheden aan te leren op het gebied van het autorijden. De opleiding kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Voor zowel de theorie als de praktijk dient ene examen afgelegd te worden. Een opleiding directiechauffeur is een inten-sieve training van 4 dagen met aansluitend een examen dag. Na het behalen van het CCV D1 certi-ficaat wat 5 jaar geldig is, dienen er tenminste 3 applicatiedagen te worden gevolgd en te worden geregistreerd. 

De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktische opleiding. Het theoretische gedeelte wordt gevolgd via een e-learning module. In deze module worden de onderwerpen: Beroepsvaardigheden, Verkeersveiligheid, Verkeersregels en Beveiliging behandeld.

Tijdens de praktische opleiding van 4 dagen met een examendag worden de volgende onderdelen behandeld: