Klachtenregeling Verkeersschool vd Laan: 

Verkeersschool vd Laan zal, samen met het team van medewerkers en instructeurs, er alles aan doen om de kwaliteit van de geleverde diensten en opleidingen te waarborgen. Toch zou het zo kunnen zijn dat u niet tevreden bent over een (onderdeel) of een opleiding en de wijze waarop die door ons is uitgevoerd.  Mocht dit het geval zijn dan stellen wij uw mening over de door ons geleverde diensten bijzonder op prijs. 

Wij hechten immers grote waarde aan een tevreden klant!

Hoe kunt u bij ons een klacht indienen? In artikel 9 van de algemene voorwaarden is de bemiddelings en geschillenregeling opgenomen. In deze regeling is  bepaald dat een klacht direct na het ontstaan of binnen 14 dagen na afronding van de training/opleiding gemeld kan worden. 

Om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen vragen wij u de klacht per post te sturen naar:

Verkeersschool vd Laan

T.a.v. de directie

Aalsmeerderweg 45

1432 CG  Aalsmeer 

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zullen wij de ontvangst van de klacht binnen 48 uur aan u bevestigen. Na ontvangst van de klacht zal deze direct in behandeling worden genomen.

De werkwijze die wij hierin volgen is om bij alle betrokkenen die bij de klacht betrokken zijn informatie te verzamelen. Als relevante informatie bekend is nemen wij contact met de klager op om de klacht verder toe te lichten. Zodra alle informatie van zowel de klager als de betrokkenen binnen is wordt de klacht beoordeeld en wordt er een uitspraak gedaan. De uitspraak over de klacht zal schriftelijk binnen 10 dagen aan de klager worden meegedeeld. 

 

Klik hier voor de klachtenregeling in onze voorwaarden!