Het behalen van het motorrijbewijs

Om het motorrijbewijs te behalen dient u een aantal examens af te leggen. De examens die u moet afleggen zijn:

- Theorie examen motor

- Praktijk examen voertuigbeheerding 

- Praktijkexamen verkeersdeelneming

Onze aanpak:

De eerste stap voor het behalen van het motorrijbewijs bij ons is een intake les. Tijdens deze intake les wordt beoordeeld over welke vaardigheden u beschikt en het aantal lessen wat benodigd is om de examens met goed gevolg te kunnen afleggen. Met dit lesadvies kunt u ook een inschatting maken van de kosten van de opleiding. 

De volgende stap is om u voor te bereiden op het theorie examen. In een aantal gevallen is het mogelijk om naast de voorbereiding voor het theorie examen alvast met de praktijklessen te beginnen.  

Praktijk voertuigbeheersing: 

Om het praktijk examen voertuigbeheersing te behalen dien je 12 oefeningen te beheersen. Deze oefeningen zijn onderverdeeld in 4 clusters: 

  • Cluster 1: lopen met de motor en gebruik van de standaard (verplicht)
  • Cluster 2: Verrichtingen bij lage snelheid (vijf oefeningen waarvan één verplicht en één vrije keuze) 
  • Cluster 3: Verrichtingen bij hogere snelheden ( drie oefeningen waarvan twee verplicht)
  • Cluster 4: Remoefeningen (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze)

Naast de 5 verplichte oefeningen kan de examinator kiezen uit twee oefeningen van de resterende oefeningen. 

Praktijk Verkeersdeelneming:

Het praktijkexamen verkeersdeelneming duurt circa 55 minuten. In dit examen wordt gekeken naar het klaar maken  voor vertrek (onder andere de opstapprocedure). Verder wordt de cursist getoetst of hij veilig en zelfstandig kan rijden. Hierbij wordt vooral gekeken naar:

  • Het kijkgedrag
  • De plaats op de weg 
  • Toepassen van de verkeersregels
  • Beheersing van het voertuig in het verkeer